Vui học tiếng anh qua khám phá khoa học - Tìm hiểu 5 giác quan của con người 

vui hoc tieng anh qua kham pha khoa hoc

Giới thiệu: Bên cạnh việc học tiếng anh dựa vào một giáo trình nhất định , các em có thể học tiếng anh qua tìm hiểu khám phá khoa học

Trong bài học này các em sẽ cùng với gia đình bạn Silvia đi cắm trại ở một hòn đảo xinh đẹp. Ở đây có rất nhiều bức tượng giống con người. Các em sẽ được tìm hiểu về 5 giác quan của con người.  Như vậy ngoài việc giúp các em nâng cao vốn từ vựng tiếng anh còn giúp các em mở mang kiến thức về sinh học con người. Thú vị không nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.


  vocabulary Trước tiên các em học một số từ mới có trong bài học

   1. Vacation (n): kỳ nghỉ

   2. Camp (v) : cắm trại

   3. Statue (n): bức tượng

   4. To smell (v): ngửi mùi

   5. Body part (n) : bộ phận cơ thể

   6. Pump (n) : việc bơm, máy bơm

   7. To read instructions (v): đọc hướng dẫn

   8. To listen instructions (v) : nghe hướng dẫn

   9. To hammer the nail (v) : đóng đinh 

   10. To taste (v) : nếm thử

   11. To blow bubbles (v) thổi bong bóng

   12. To throw (v) : ném

   13. To kick (v) : đá

   14. To look(v) : nhìn

   15. Binoculars (n) : ống nhòm

 

e-learning Nào chúng ta cùng vui học tiếng anh qua khám phá khoa học - Tìm hiểu 5 giác quan của con người

Lưu ý: các em nhớ bật loa để nghe nhé

vui hoc tieng anh qua kham pha khoa hoc tim hieu 5 giac quan cua con nguoi

Vui học tiếng anh tìm hiều 5 giác quan của con người