Bài test luyện kỹ năng nghe trình độ Flyers theo format mới - Flyers Listening Test online

Bài test kỹ năng nghe trình độ Flyers bao gồm 5 phần, mỗi phần 5 câu hỏi. Các em hãy nghe và chọn câu trả lời đúng. Sau khi làm xong thì click vào nút "Check answer" để kiểm tra đáp án nhé.

Ngày đăng: 31-05-2022

317 lượt xem

Listening  - Part 1

 

 

Listening - Part 2

Listening - Part 3

 

Listening - Part 4

 

Listening - Part 5

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE

HOTLINE:
0913 657 194

LINK DOWNLOAD

Starters - Movers - Flyers

flashcard học tiếng anh theo chủ đề

Flashcard học tiếng anh theo chủ đề

ADS