Bài test luyện kỹ năng đọc viết trình độ Flyers - Flyers Reading & Writing Test online

Bài test luyện kỹ năng đọc viết trình độ Flyers gồm có 7 phần

Ngày đăng: 10-08-2017

4,989 lượt xem

Phần 1: Các em nhớ đọc kỹ toàn bộ các câu hỏi sau đó mới chọn câu trả lời . Phần này yêu cầu các em phải lựa chọn từ vựng trong danh sách cho sẵn và viết đúng từ vào chỗ trống từng câu

Phần 2: Nhìn vào bức tranh và đọc câu hỏi cẩn thận để trả lời đúng hoặc sai (yes/no, true/false)

Phần 3: Chọn câu để hoàn thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Sau khi làm xong thì các em cần đọc lại một lần để xem có hợp lý chưa.

Phần 4: Điền từ còn thiếu vào mẫu truyện . Phần này các em cần lưu ý chỗ còn thiếu là dạng từ nào (động từ, danh từ, tính từ, trạng từ , .....) để chọn từ trong danh sách cho sẵn cho chính xác. Và chọn tựa đề cho câu truyện

Phần 5:  Điền từ vào chỗ trống trong câu để tạo thành một câu hoàn chỉnh dựa vào đoạn truyện cho sẵn. Các em nên gạch dưới những câu có liên quan đến câu cần điền.

Phần 6: Các em nên đọc qua đoạn text một lần. Những chỗ trống cần suy nghĩ xem dạng từ gì thích hợp điền vào. Sau đó lựa chọn 1 trong 3 từ thích hợp để điền. Phần này yêu cầu các em nắm kỹ ngữ pháp 

Phần 7: Điền từ còn thiếu vào lá thư - đoạn hội thoại. Phần này các em sẽ phải tự suy nghĩ từ thích hợp để điền vào. Lưu ý đọc kỹ câu hỏi "Write one word on each line" như vậy những chỗ còn trống chỉ cần thêm 1 từ vào thôi nhé. Phần này cũng đòi hỏi kỹ năng viết và nắm chắc ngữ pháp cũa các em

Hãy thử kiểm tra trình độ đọc viết qua bài test dưới đây

Lưu ý: Nhấn vào biểu tượng  để phóng lớn màn hình, nhấn Esc để thoát khỏi chế độ full màn hình

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha