Lưu ý:
Bài Test Listening gồm có 5 phần, mỗi phần có 5 câu hỏi, các em hãy nghe kỹ sau đó trả lời 5 câu hỏi bên dưới rồi mới nhấn nút 'Continue' để tiếp tục phần tiếp theo.
Bài test Reading & Writing sử dụng nhiều hình ảnh bên trái nên các em hãy nhấn vào biểu tượng  ở góc phải màn hình để phóng lớn màn hình, nhấn Esc để thoát khỏi chế độ full màn hình

 

Bắt đầu luyện tập thôi !!!