Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề trạng thái cảm xúc bằng hình ảnh flashcard

  • Giúp bé ghi nhớ tốt hơn như sự liên tưởng.
  • Dễ dàng ôn lại từ vựng và thay đổi chủ đề mới.

 

EMOTIONS

 

  

Sau khi các bé đã học từ vựng tiếng anh bằng hình ảnh flashcards theo chủ đề trạng thái cảm xúc, hãy cho các bé làm bài test để giúp bé hứng thú hơn.

let us sing togetherNào cùng vui học tiếng anh qua bài hát "hello, how are you?" để xem các bé nhớ đến đâu rồi nhé. 

Tiếp theo là bài hát "If you are happy"

Các bạn có thể download flashcard từ vựng tiếng anh theo chủ đề trạng thái cảm xúc file pdf (printable) tại đây