Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề thời tiết bằng flashcard

Weather

Sau khi các bé đã học từ vựng tiếng anh bằng hình ảnh Flashcard theo chủ đề thời tiết, hãy cho các bé làm bài test để giúp bé nhớ lâu hơn

Vui Học tiếng anh qua bài hát "How is the weather?"

Game vui học từ vựng tiếng anh theo chủ đề thời tiết   

E-learning for kids Các em cùng tìm hiểu về thời tiết, các mùa trong năm, và nhiệt độ từng mùa với bạn Tony nhé.

Bé học từ vựng tiếng anh theo chủ đề thời tiết