Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề màu sắc bằng hình ảnh flashcard

 

Sau khi các bé đã học từ vựng tiếng anh bằng hình ảnh Flashcard theo chủ đề màu sắc, hãy cho các bé làm bài test để giúp bé nhớ lâu hơn

Phụ huynh có thể download danh sách từ vựng theo chủ đề màu sắc dạng pdf (printable) tại đây

học từ vựng tiếng anh theo chủ đề màu sắc

Cùng vui học tiêng anh qua bài hát "I see something pink"

Cuối cùng là vui học tiếng anh qua trò chơi xem các cầu thủ mặc quần áo màu gì nhé? 

Nguồn: Britishcouncil.org