Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề hoạt động hằng ngày bằng hình ảnh flashcard: 

  • Giúp bé ghi nhớ tốt hơn như sự liên tưởng.
  • Giúp bé nghe phát âm chuẩn hơn
  • Có nhiều bài test kiểm tra từ vựng đã học
  • Dễ dàng ôn lại từ vựng và thay đổi chủ đề mới.

 

DAILY ACTIVITIES

  

Sau khi các bé đã học từ vựng tiếng anh bằng hình ảnh Flashcard theo chủ đề hoạt động hằng ngày, hãy cho các bé làm bài test để giúp bé nhớ lâu hơn.

Vui học tiếng anh qua bài bát "This is the way", các bé chú ý lắng nghe nhé