Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề hành động bằng hình ảnh flashcard

 

ACTION VERBS

  

Sau khi các bé đã học từ vựng tiếng anh bằng hình ảnh flashcards theo chủ đề hành động, hãy cho các bé làm bài test để giúp bé nhớ lâu hơn

Game vui học tiếng anh giúp các em ôn tập từ vựng theo chủ đề hành động

Game vui học tiếng anh

 Bé học tiếng anh qua bài hát "Yes, I Can"

Lời bài hát

Little bird, little bird, can you clap? 
No, I can't. No, I can't. I can't clap. 
Little bird, little bird, can you fly? 
Yes, I can. Yes, I can. I can fly. 

Elephant, elephant, can you fly? 
No, I can't. No, I can't. I can't fly. 
Elephant, elephant, can you stomp? 
Yes, I can. Yes, I can. I can stomp. 

Little fish, little fish, can you stomp? 
No, I can't. No, I can't. I can't stomp. 
Little fish, little fish, can you swim?
Yes, I can. Yes, I can. I can swim. 

Gorilla, gorilla, can you swim?
No, I can't. No, I can't. I can't swim. 
Gorilla, gorilla, can you climb? 
Yes, I can. Yes, I can. I can climb. 

Buffalo, buffalo, can you climb? 
No, I can't. No, I can't. I can't climb. 
Buffalo, buffalo, can you run? 
Yes, I can. Yes, I can. I can run. 

Boy and girls, boys and girls, can you sing? 
Yes, we can. Yes, we can. We can sing. 
Boys and girls, boys and girls, can you dance? 
Yes, we can. Yes, we can. We can dance. 
We can sing. We can dance. Yes, we can. 
We can sing. We can dance. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.


*****
CD: Super Simple Songs - Animals
Music: Super Simple Learning
Vocals: Matt Stamm, Leah Frederick, Shelly Lomonaco