Flashcard học từ vựng tiếng anh theo chủ đề gia đình
 

FAMILY

Sau khi các bé đã học từ vựng tiếng anh bằng hình ảnh Flashcard theo chủ đề gia đình, các bé hãy làm bài test để giúp nhớ lâu hơn nhé.

Các em xem đoạn video clip nói về các thành viên trong gia đình nhé

Game rèn luyện từ vựng tiếng anh theo chủ đề gia đình