Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề địa điểm bằng hình ảnh flashcard

  • Giúp bé học nhanh hơn nhờ sự liên tưởng
  • Giúp bé phát âm chuẩn hơn
  • Dễ dàng ôn lại từ vựng

 

PLACES

 

Sau khi đã học thuộc từ vựng tiếng anh theo chủ đề địa điểm bằng hình ảnh flashcard hãy nhớ làm bài test để kiểm tra khả năng ghi nhớ

Vui học tiếng anh qua bài hát "Where are you going"?

 Thư giãn cùng trò chơi đoán chữ từ vựng theo chủ đề địa điểm