Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề bệnh viện

 

HOSPITAL

 Xem hướng dẫn học Flashcard

 

Sau khi các bé đã học từ vựng tiếng anh bằng hình ảnh Flashcard theo chủ đề bệnh viện, hãy cho các bé làm bài test để giúp bé nhớ lâu hơn.