Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề trái cây bằng flashcard
 

FRUITS

Sau khi các bé đã học từ vựng tiếng anh bằng hình ảnh Flashcard theo chủ đề trái cây, hãy cho các bé làm bài test để giúp bé nhớ lâu hơn

Bé vui học tiếng anh qua bài hát "Fruits song"

Game học tiếng anh : tìm một số loại thực phẩm trong nhà bếp theo danh sách 

Bạn có thể download danh sách từ vựng tiếng anh theo chủ đề trái cây dạng file pdf (printable) tại đây để có nhiều hoạt động thú vị giúp bé học vui.