Từ vựng luyện thi Flyers theo chủ đề con vật  - Flyers Word List / Animal

 Từ vựng luyện thi Flyers theo chủ đề nghề nghiệp  - Flyers Word List / Job

Học từ vựng tiếp tại ...

Combo Flyers Test

Để việc học từ vựng tiếng anh đỡ nhàm chán các bé có thể chơi một số trò chơi vui học tiếng anh để tạo hứng thú khiến việc học tiếng anh hiệu quả hơn.

fun for flyers  Flyers Game: Food and drink    

  fun for flyers - the world around us Flyers Game: The world around us  

>>> Tìm hiểu thêm một số tài liệu luyện thi Cambridge English - Flyers Test