Lịch thi chứng chỉ tiếng anh thiếu nhi Cambridge English - YLE 2017

Đối tượng dự thi chứng chỉ tiếng Anh của Đại học Cambridge không giới hạn độ tuổi, chứng chỉ được cấp sau ngày thi khoảng từ 4 đến 6 tuần . Tham khảo lịch thi Cambridge English năm 2017

Ngày đăng: 26-06-2017

2,015 lượt xem

Phụ huynh có thể đăng ký tham gia kỳ thi Cambridge English cho các em tại trung tâm mà các em đang học hoặc tại một số trung tâm mở.

Danh sách một số trung tâm mở quý phụ huynh xem tại http://www.cambridgeenglish.org/vn/find-a-centre/vietnamese-centres/

Sau đây là lịch thi Cambridge English năm 2017 quý phụ huynh tham khảo để sắp xếp hỗ trợ ôn tập cho các em

lịch thi tiếng anh thiếu nhi Cambridge English 2017

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tp HCM

 Tổng thời gian thi Cambridge English - Starters Test khoảng 45 phút . Bảng phân bổ thời gian và nhiệm vụ phải hoàn thành cho từng kỹ năng như sau:

 Tổng thời gian thi Cambridge EnglishMovers Test khoảng 65 phút . Bảng phân bổ thời gian và nhiệm vụ phải hoàn thành cho từng kỹ năng như sau:

 Tổng thời gian thi Cambridge EnglishFlyers Test khoảng 75 phút . Bảng phân bổ thời gian và nhiệm vụ phải hoàn thành cho từng kỹ năng như sau:

 

Download sách luyện thi Starters, Movers, Flyers

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha