Đề thi Flyers Reading & Writing part 7 (phần thi viết đoạn văn)

Trong đề thi Cambridge English trình độ Flyers phần thi viết Part 7 là phần thi nhiều thách thức nhất đối với các thí sinh. Các em phải viết đoạn văn khoảng 20 từ dựa vào ba tấm hình cho sẵn. Các em nên viết như thế nào để đạt điểm cao nhất?

Ngày đăng: 21-09-2022

2,968 lượt xem

Ở phần thi này đòi hỏi các em phải quan sát 3 bức tranh để hiểu được ý tưởng của người vẽ, viết đoạn văn miêu tả bức tranh và đảm bảo các chữ phải đúng chính tả. 

Hướng dẫn làm bài thi Flyers Reading & writing part 7
 

  • Viết nhiều hơn 20 từ, nhưng không nên viết quá dài. Việc viết nhiều hơn có nghĩa là thí sinh có nhiều khả năng mắc lỗi nhiều hơn.
  • Thí sinh nên dành thời gian xem các bức tranh trước để hiểu câu chuyện. Trước tiên sử dụng 5 câu hỏi Question Wh (Who, What, Where, When, Why)  để liệt kê: tên các nhân vật trong câu chuyện, 3 - 4 danh từ sự vật sự việc, 2 - 3 động từ
  • Sau đó xem xét cách chúng kết nối các sự kiện xảy ra trong hình 1 với những gì xảy ra trong hình 2 và 3.
  • Có thể viết câu chuyện của mình bằng thì quá khứ. Ví dụ: An astronaut arrived on a strange planet. He talked to an alien. Ngoài ra, họ có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để mô tả bức tranh. Ví dụ: An astronaut is arriving on a strange planet. He is talking to an alien.
  • Cuối cùng là kiểm tra lại các câu của mình một cách cẩn thận sau khi viết xong. 
     

Writing checklist


Tiêu chí chấm điểm bài thi
 


Điểm
 

Tiêu chi chấm điểm
 
5  - Mô tả được tiến trình các sự kiện trong các bức tranh liên kết với nhau một cách rõ ràng
 - Câu chuyện được kể phải dựa trên cả 3 bức tranh
 - Nội dung bài viết hoàn toàn dễ hiểu 
4  - Mô tả được tiến trình các sự kiện trong các bức tranh liên kết tương đối chặt chẽ
- Miêu tả được cả 3 bức tranh
- Nội dung bài viết tương đối dễ hiểu
3  - Mô tả được tiến trình các sự kiện trong các bức tranh, miêu tả ít nhất 1 bức tranh

Hoặc

 - Mô tả được tiến trình các sự kiện trong các bức tranh, miêu tả được cả 3 bức tranh, nhưng nội dung tương đối khó hiểu. 

2  Bài viết có ít nhất một cụm từ có nghĩa rõ ràng
1  Bài viết có một số từ có nghĩa
0  Để trống hoặc nội dung bài viết hoàn toàn khó hiểu


Một số đề thi mẫu Flyers Reading & writing part 7


Đề thi Flyers - Writing Part 7 số 1

Flyers Reading & Writing Test 1

A little girl was walking with her mother in the park. They saw a hungry dog. The girl and her mother took the dog home. They gave the dog some food. The family decided to keep the dog.
 

Đề thi Flyers - Writing Part 7 số 2

Flyers Reading & Writing Test 2

A boy wanted to post something at the post office. When he was inside the post office he looked inside his bag. There was no letter in it. He went home and founded it on the floor in his bedroom.

Đề thi Flyers - Writing Part 7 số 3

Flyers Reading & Writing Test 3

A woman made a cake. She put it in the oven. She went into another room and spoke to her friend on the phone. She forgot the cake and when she came back to the kitchen the cake was burned and black !

Đề thi Flyers - Writing Part 7 số 4

One day a man's computer stoped working. He was very angry. He phoned a computer engineer because he wanted someone to repair his computer. That afternoon the computer engineer came to his house and repaired the computer. The man thanked the computer engineer.

Đề thi Flyers - Writing Part 7 số 5

Flyers Reading& Writing Part 7 Test 5

A man lost a letter. He tried to find it erverywhere in the house and looked under the armchair. He asked his wife about it but she didn't know where it was. Suddently they saw their dog with the letter in his mouth! They were very happy that they found it. 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE

HOTLINE:
0913 657 194

LINK DOWNLOAD

Starters - Movers - Flyers

flashcard học tiếng anh theo chủ đề

Flashcard học tiếng anh theo chủ đề

ADS