Cấu trúc đề thi KET - Cambrigde English mới nhất

Đề thi KET (Key English Test) với tên gọi mới là A2 Key for Schools - Là một trong bốn chứng chỉ tiếng Anh Cambridge tương đương với trình độ sơ cấp A2 trên khung tham chiếu châu âu. Sau đây là cấu trúc bài thi KET đã được thay đổi và áp dụng từ tháng 01/2020

Ngày đăng: 05-09-2022

421 lượt xem

Kỹ năng Nội dung Điểm Đánh giá
Đọc và viết
(60 phút)
7 phần 32 câu hỏi 50% Khả năng hiểu các thông tin được viết đơn giản như biển báo, tờ rơi, báo và tạp chí.
Nghe (30 phút) 5 phần 25 câu hỏi 25% Hiểu các thông báo và các tài liệu nói khác khi người nói nói một cách chậm rãi
Nói (8-10 phút/
cặp thí sinh)
2 phần 25% Khả năng tham gia một cuộc hội thoại bằng cách trả lời và hỏi các câu hỏi đơn giản. Bài kiểm tra nói có thể diễn ra theo hình thức mặt đối mặt với 1 hoặc 2 thí sinh khác và 2 giám khảo. Điều này cho phép kết quả kiểm tra thực tế và chính xác hơn.


Đề thi KET - Kỹ năng Đọc và Viết:

Gồm 7 phần 32 câu hỏi . Từ phần 1-5 kiểm tra kỹ năng Đọc và phần 6-7 chủ yếu kiểm tra kỹ năng Viết.

+ Phần 1 (Chọn đáp án đúng đoạn văn ngắn - Multiple choice short texts)

Nội dung Có 6 bảng hiệu, thông báo, hoặc đoạn văn ngắn. Bạn phải chọn đáp án phù hợp (A-C) mô tả nội dung chính của văn bản.
Số câu hỏi 6


+ Phần 2 (Nối - Matching)

Nội dung Đọc 3 đoạn văn ngắn, tìm thông tin chi tiết. Bạn phải chọn đáp án đúng (A-C) cho mỗi câu hỏi
Số câu hỏi 7


+ Phần 3 (Chọn đáp án đúng đoạn văn ngắn - Multiple choice short texts)

Nội dung Có 6 bảng hiệu, thông báo, hoặc đoạn văn ngắn. Bạn phải chọn đáp án phù hợp (A-C) mô tả nội dung chính của văn bản.
Số câu hỏi 5


+ Phần 4 (Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống - Multiple choice gap-fill)

Nội dung Đọc 1 đoạn văn và chọn từ còn thiếu (A-C) để điền vào chỗ trống.
Số câu hỏi 6


+ Phần 5 (Điền từ vào chỗ trống - Open gap-fill)

Nội dung Đọc đoạn văn và viết các từ vào chỗ trống
Số câu hỏi 6


+ Phần 6 (Viết tin nhắn/email ngắn - Writing a short message)

Nội dung Viết một tin nhắn, ghi chú, e-mail hay bưu thiếp ngắn. Chỉ dẫn sẽ cho bạn biết phải viết gì và viết cho ai
Số câu hỏi 1 (Phải viết từ 25 từ trở lên)


+ Phần 7 (Viết câu chuyện - Writing a story)

Nội dung Viết một câu chuyện dựa trên 3 bức hình cho sẵn.
Số câu hỏi 1 (Phải viết từ 35 từ trở lên)


Đề thi KET - Kỹ năng nghe

Gồm có 5 phần 25 câu hỏi. Với mỗi phần, bạn sẽ nghe một đoạn ghi âm và trả lời một số câu hỏi. Bạn được nghe 2 lần mỗi đoạn.

+ Phần 1 (Chọn đáp án đúng đoạn văn ngắn - Multiple choice short texts)

Nội dung 5 đoạn hội thoại ngắn, mỗi đoạn có 1 câu hỏi và 3 hình (A, B or C). Bạn phải nghe để tìm ra hình đúng.
Số câu hỏi 5


+ Phần 2 (Điền vào chỗ trống - Gap-fill)

Nội dung Nghe rồi điền thông tin còn thiếu để hoàn thành 1 tin nhắn hay ghi chú (1 từ/số/ngày tháng). 
Số câu hỏi 7


+ Phần 3 (Chọn đáp án đúng đoạn văn dài - Multiple choice long texts)

Nội dung Nghe 1 văn bản dài để tìm thông tin, cảm nhận, ý kiến cụ thể. Bạn phải tìm ra đáp án đúng (A, B or C) cho mỗi câu hỏi.
Số câu hỏi 5


+ Phần 4 (Chọn đáp án đúng - Multiple choice)

Nội dung Nghe 5 đoạn ngắn. Bạn phải tìm ra ý chính của mỗi văn bản.
Số câu hỏi 5


+ Phần 5 (Nối - Matching)

Nội dung Đề bài có 1 đoạn hội thoại dài hơn và 2 danh sách từ. Bạn phải nghe rồi nối 2 danh sách tương ứng. Ví dụ: người với đồ ăn yêu thích; ngày trong tuần với hoạt động đi kèm. 
Số câu hỏi 5


Đề thi KET - Kỹ năng nói

Gồm 2 phần và bạn sẽ thi cùng 1 thí sinh khác. Có 2 giám khảo. 1 người trò chuyện với bạn. Người kia lắng nghe. Cả 2 sẽ cho điểm phần thi nói của bạn.  

+ Phần 1 (Giới thiệu - Introductory phase)

Nội dung Giới thiệu về bản thân, trả lời câu hỏi bắt đầu bằng "Tell me something about..." của giám khảo về sở thích, thói quen, cuộc sống hàng ngày...
Kỹ năng cần thực hành Cung cấp thông tin về bản thân
Thời gian 3-4 phút


+ Phần 2 (Nhiệm vụ phối hợp - Collaborative task)

Nội dung So sánh, mô tả, bày tỏ ý kiến. Thảo luận giữa 2 thí sinh về 1 bức tranh gợi ý liên quan tới 1 chủ đề nào đó. Giám khảo tiếp tục dẫn dắt phần thảo luận tiếp theo về cùng chủ đề.
Kỹ năng cần thực hành Hỏi - đáp về các chủ đề quen thuộc
Thời gian 5-6 phút

 BẮT ĐẦU LUYỆN THI KET ONLINE

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE

HOTLINE:
0913 657 194

LINK DOWNLOAD

Starters - Movers - Flyers

flashcard học tiếng anh theo chủ đề

Flashcard học tiếng anh theo chủ đề

ADS