Các thì trong tiếng anh - Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect Tense)

Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect Tense), và một số bài tập giúp các bé nắm vững ngữ pháp tiếng anh.

Ngày đăng: 07-07-2022

592 lượt xem

 • Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ và còn tiếp tục đến hiện tại
  Ex: I have lived here for 3 months
 • Diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn thành tại một thời điểm không xác định trong quá khứ
  Ex: He has lost his money
 • Diễn tả một hành động vừa mới hoàn thành
  Ex: She has just finished her work.
 • Diễn tả một hành động lặp lại nhiều lần trong quá khứ
  Ex: We have seen this film several times
 • Diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và kết thúc vào lúc nói
  Ex: I have not seen you for a long time

Một số trạng từ dùng trong thì hiện tại hoàn thành : EVER, NEVER, SO FAR, UNTIL, RECENTLY, JUST, ALREADY, YET, ...
 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE

HOTLINE:
0913 657 194

LINK DOWNLOAD

Starters - Movers - Flyers

flashcard học tiếng anh theo chủ đề

Flashcard học tiếng anh theo chủ đề

ADS