Bài test kỹ năng Speaking trình độ KET - KET Speaking Test - Part 1

KET Speaking gồm có hai phần, tổng cộng sẽ mất 8-10 phút. Nói chung, khi các em tham gia phần nói của KET, các em sẽ làm bài kiểm tra với một ứng cử viên khác. Hai bạn sẽ gặp hai giám khảo. Một người sẽ nói chuyện và người khác sẽ ghi chép và đánh giá các em.

Ngày đăng: 11-07-2018

16,791 lượt xem

Speaking Part 1 : Là phần nói chuyện về thông tin cá nhân của các em . Dưới đây là một số câu hỏi cá nhân các em nên chuẩn bị

 

1. What’s your name?

2. What’s your sir name? (family name)

    How do you spell your sir name?

3. How old are you?

4. What nationality are you?

5. Where do you live?

6. Are you a student?

    Do you work or are you a student in …?

    What do you do/ study?

7. Are you married? Have you got a boyfriend / girlfriend?

8. Can you spell your family name?

9. Do you enjoy studying English? Why? Why not?

10. Do you think that English will be useful for you in the future?

11. Have you got any brothers or sisters?

12. Have you got any children?

13. How do you get to school?

14. How long does it take to come to school?

15. Tell me about your day at school/college

16. Tell me about your family

17. What are your favorite foods?

18. What are your hobbies?

19. What are your plans after school?

20. What did you do yesterday / last weekend?

21. What do you do in your spare time?

22. What do you study? What are your favorite subjects?

23. What’s your job? What do you do?

>>> Xem thêm bộ tài liệu luyện thi trình độ KET

Combo KET Test

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE

HOTLINE:
0913 657 194

LINK DOWNLOAD

Starters - Movers - Flyers

flashcard học tiếng anh theo chủ đề

Flashcard học tiếng anh theo chủ đề

ADS